Home > Nieuws overzicht
 
   
 Gerelateerde links

 Laatste 5 nieuws items
 
16-05-2011 | Het hoogste saldo met Brown Swiss!

Zowel  qua  voerefficiëntie ,  melkprijs, kostprijs  en levensproductie is de Brown Swiss koe leidend.  Dat blijkt uit een in Rinderzucht Braunvieh gepubliceerd rapport van gezamenlijke bedrijfsadviseurs in Badem Würtemberg.   Een grote economische bedrijfsvergelijking in Badem Würtemberg over het jaar 2010 laat zien dat Brown Swiss door haar hoge eiwit , goede ruwvoerefficientie en  lage kosten voor een hoger saldo zorgt dan bedrijven met Holstein- en Fleckviehkoeien.

16 bedrijfsadviesdiensten analyseerden 441 bedrijven  met gemiddeld 68 koeien. Daarvan waren 161 bedrijven met zwart/ roodbont,  187 Fleckvieh bedrijven en 55 Brown Swiss bedrijven. De bedrijven waren goed vergelijkbaar qua aantal koeien.  Zoals te zien is in de tabel 1 zorgen de Brown Swiss koeien voor hun eigenaren een flink hogere melkprijs door hun veel hogere eiwitgehalte. Bovendien is de productie uit ruwvoer van Brown Swiss het hoogst.  Weliswaar hebben de holstein bedrijven een hogere melkproductie en de Fleckviehbedrijven een hogere  omzet en aanwas maar  de hogere kostprijs over 2010 maakt die extra opbrengsten van beide rassen weer  teniet.  Het  saldo bij Brown Swiss bedrijven is uiteindelijk hoger dan bij zowel Fleckvieh als Holstein dankzij flink lagere krachtvoerkosten ( tot 33 % )  lagere veearts kosten en een fors lagere vervanging.  Ten opzichte van Fleckvieh bedrijven halen de Brown Swiss bedrijven 0,7  cent hoger saldo / kg melk als bij Fleckvieh bedrijven en bijna 3  cent hoger saldo per kg melk als Holstein bedrijven.  

Tabel 1: economische rassenvergelijking.
bron: Rinderzucht Braunvieh  Holstein Fleckvieh  Brown Swiss
aantal bedrijven 161 187 55
Veestapel 72 62 70
productie/ koe 8356 7154 7420
meetmelk 8481 7296 7751
vet 4,15 4,14 4,27
eiwit 3,37 3,43 3,59
kg vet en eiwit 628 542 586
melk uit ruwvoer 3608 3031 3758
melk uit ruwvoer + bijproducten 3847 3224 3981
Krachtvoer + bijproducten gram/ kg melk 287 293 265
Werkelijk krachtvoer kg / koe 2160 1900 1769
Standaard krachtvoer kg / koe 2270 1994 1846
Melkprijs fabriek 30,55 30,73 32,16
Opbrengsten
Melkgeld €/koe  2495 2145 2328
slachtopbrengsten € /koe 142 210 158
Fokveeverkoop€ /koe 36 29 27
Kalveropbrengsten € /koe 155 266 179
overige opbrengsten €/koe 43 43 34
Totaal opbrengsten
€/koe 2870 2693 2726
ct/kg  34,3 37,6 36,7
Kosten
veevervanging 459 448 407
krachtvoer 435 373 341
mineralen/ toevoegingen 76 60 50
Bijproducten 15 14 18
KI 32 29 35
Veearts/medicijnen 110 89 97
Melkcontrole, stamboek etc 53 54 53
Energie/ water 77 77 76
variabele kosten opslag apparatuur 70 69 64
overige kosten  57 46 45
rente 49 53 50
TOTAAL VARIABELE KOSTEN
€ / koe 1433 1311 1237
  Ct/ kg melk 17,1 18,3 16,7
Saldo ruwvoer €/ koe 1437 1382 1489
Qotumkosten €/ koe 195 167 178
Saldo inlcusief quotumkosten 1242 1215 1311
ct/kg melk 14,9 17 17,7

Brown Swiss bewijst daarmee bedrijfseconomisch een zeer goede keuze te zijn!

Het rapport toont ook een vergelijking van de technische kengetallen, waaruit blijkt dat Brown Swiss goed  concurreert op  celgetal. Op vruchtbaarheidsgebied scoren de Fleckvieh bedrijven beter, maar uiteindelijk hebben de Brown Swiss koeien de laagste uitval, de hoogste levensproductie en het minst arbeidtijd per koe nodig.  

Het hele artikel is te vinden in Rinderzucht Braunvieh van april.
LAATSTE NIEUWS
Datum Titel
14-12-2022 BS fokwaarden december 2022
11-08-2022 Brown Swiss fokwaarden augustus 2022
19-04-2022 200.000 kg voor Brown Swiss koe!
07-04-2022 Brown Swiss fokwaarden april 2022
09-03-2022 Brown Swiss kalveren te koop -- Update 9-3-2022: zijn verkocht!! --
 
Oud(er) nieuws bekijken? Bekijk het Archief >