Home > Nieuws overzicht
 
   
 Gerelateerde links

 Laatste 5 nieuws items
 
11-11-2009 | Nieuwe BS fokwaarden met vernieuwde exterieurkenmerken

Met de jongste novemberdraai is in Duitsland de publicatie van exterieurfokwaarden van Brown Swiss stieren aangepast. Nieuw in de Duits-Oostenrijkse lijst zijn een totaalindex voor exterieur en een aparte bovenbalk fokwaarde kruisbouw. De oude fokwaarde "Form"- waar beenwerk met klauwen in meegenomen werd -  is bovendien vervangen door een apart kenmerk beenwerk.

De nieuwe rangschikking op totaal exterieur heeft geen gevolgen voor de totaalindex RZG; daarin wordt exterieur vooralsnog niet in meegenomen. Nog niet alle stieren hebben reeds een fokwaarde kruisbouw, aangezien zij (nog) geen vaarzenkeuringen voor dit kenmerk hebben gehad. Bij het aan de melk komen van de fokstierdochters zullen zij daardoor pas een totaal index kunnen krijgen.

 Inweging van de kenmerken in de totaal fokwaarde:

25% Rahmen:           Frame
10% Becken:          Kruis
25% Fundament:       Beenwerk
40% Euter:                  Uier
 

De RZG lijst wordt nog steeds aangevoerd door Juhus (Juvin x Hussli), diemet tweedekalfsdochters een punt wist te stijgen door een hogere persistentie. Hij is een van de hogere stieren voor exterieur (124), vanwege zijn zeer goede uiers en benen. Helaas is zijn sperma bijna op. Nieuwkomer Prohuvo (Pronto x Hussli x Vinos) schaart zich met een totaal fokwaarde van 134 en een torenhoge 127 voor totaal exterieur op nummer 2. Hoewel zeker veelbelovend is het dochteraantal nog beperkt.

Prohuvo Bonni

Prohuvo dochter Bonni


 

Vasir moest een puntje inleveren en blijft met + 1.461 kg melk de hoogste stier om kg melk te verbeteren. Aandachtspunt blijft dochtervruchtbaarheid. Vasir heeft geen last van de nieuwe exterieurfokwaarde (121). Hij scoort voor de nieuwe kruisbouwfokwaarde weliswaar net iets ondergemiddeld, maar gaat er in beenwerk duidelijk op vooruit (118). Huray staat nog steeds in de top 5. Hoewel hij wel wat moest inleveren op met name productie en fitnesskenmerken, is hij een topvererver van kg melk en fokt hij sterke duurzame dochters.  Husir bleef gelijk in productie. Hij is een stier die een hoge productie en zeer vlot melkbare uiers combineert met goede fitnessfokwaarden. Juleng staat qua productie stabiel en ondanks zijn hoge frame fokwaarde is hij een geschikte pinkenstier. Proteus is een uitstekende benenvererver die in de kruizen iets aandacht verdient.

Etvei steeg weer iets. Zowel in celgetal als levensduur kon hij zich verbeteren en bovendien is hij met 121 een van de hogere exterieurstieren. Zowel voor frame, kruisbouw uiers als benen weet hij hoogpositieve cijfers te noteren. In Nederland bewijst Etvei dat hij in de kruising prima kan werken om wat massa toe te voegen met daarbij goede uiers en benen.  

Event bleef in productie constant en steeg iets in levensduur, net als Preferenz. Hij wist ook zijn uiergezondheid en afkalfeigenschappen verder te verbeteren en steeg daardoor 3 punten in fitness.

De Hucos zonen die vorige draai door kwamen hielden zich goed staande. Hustar bleef prima constant in productie en gezondheid, maar komt met namein frame en uier wat tekort.  Hickory heeft reeds 2e kalfsdochters en foktbij een gemiddelde melkplas goede gehalten, rondom goed exterieur en net als zijn vader goede fitness en levensduurfokwaarden, die hij met de 2e kalfsdochters zelfs nog wist te verbeteren. Zijn halfbroer Homer hij vererft weliswaar behoorlijk meer melk, maar kan in de gehalten, uiergezondheid en uierbeeld niet bijbenen.

 

De diverse Pronto zonen die vorige draai doorkwamen kregen betrouwbaardere gegevens.  Prontus is  - op nieuwkomer  Prohuvo na- nog altijd de hoogste. Hij leverde wat in voor gehalten en uiergezondheid, maar heeft goede cijfers voor levensduur, uiers en met name beenwerk. Prossli volgt hem, met een zeer hoge fokwaarde voor levensduur ( +5). Ook op vlak van uiers scoort hij bijzonder goed.  Aandachtspunt is de voorhandbreedte en melksnelheid. Provinz moest wat toegeven, met name in productie en fitness.  Pinkenstier Prostar legde wat toe in persistentie, maar is met 116 nog altijd ruim positief. Hij vererft een ruime plas melk en goede uiers en benen. Goed nieuws was er voor de Jublend zonen Jubev en Jublem. Beide konden hun cijfers voor fitness flink verbeteren, vooral door een verdere verbetering in uiergezondheid. Op productievlak bleven beide stieren constant.

 

Klik hier voor de uitgebreide PDF met de fokwaarden van de toplijst.

LAATSTE NIEUWS
Datum Titel
11-08-2022 Brown Swiss fokwaarden augustus 2022
19-04-2022 200.000 kg voor Brown Swiss koe!
07-04-2022 Brown Swiss fokwaarden april 2022
09-03-2022 Brown Swiss kalveren te koop -- Update 9-3-2022: zijn verkocht!! --
09-12-2021 Brown Swiss fokwaarden december 2021
 
Oud(er) nieuws bekijken? Bekijk het Archief >